socis2

Els socis/es són persones que, amb la seva aportació econòmica, fan possible que Creu Roja Tortosa realitzi les seves nombroses activitats a favor de les persones més vulnerables. Els socis(es) participen activament en el funcionament de l’entitat i opinen com ha de ser la seva Creu Roja.

Creu Roja Tortosa ha assolit l’any 2020 la xifra de 1.470 socis, gràcies a totes aquelles persones que demostren un clar missatge de suport i entrega de confiança, fent-se soci(a) de l’entitat.

Ser soci(a) de Creu Roja Tortosa significa donar suport a aquells que més ho necessiten: Gent gran (teleassistència domiciliària), Infants ( recollida de joguines, i material escolar, infància en risc social), Immigrants, Cooperació Internacional ( ajuts d’emergència) i Altres serveis(aliments per la solidaritat, atenció transeünts).

Els socis de Creu Roja Tortosa reben tot un seguit d’avantatges exclusius:

– Entrar en un projecte mundial a favor de les persones

– La possibilitat de participar en el mateix funcionament de la Creu Roja Tortosa com a entitat

– Lliurament gratuït de “La Revista”, publicació trimestral de l’entitat

– Desgravació d’un 20% de quota de soci en la declaració de renda.