berta zahra

Primera acollida: informació, orientació i assessorament

Aquest servei es basa en la primera atenció a l’usuari/a, l’objectiu principal és oferir una acollida integral a les persones. D’aquesta manera, en funció de la demanda de la persona, s’informa de tots els recursos existents tant interns com externes intentant donar una resposta eficaç. Totes les actuacions que es realitzen, queden marcades dintre d’un pla de treball entre la persona beneficiària del servei i la treballadora social (informe social i LOPD).

 Servei jurídic

Aquest servei es basa en oferir informació, orientació i assessorament legal. Les peticions poden ser de qualsevol aspecte legal de la persona (àmbit d’estrangeria, laboral, social, etc…).

 Classes d’alfabetització

Creu Roja ofereix classes d’alfabetització (nivell I, II) per aquelles persones que desconeixen la llengua espanyola.

 Servei orientació laboral

Oferim una orientació laboral a aquelles persones que estan en procés de recerca de feina. També inclou el servei de cuidadors/es.

PROGRAMES

 

1. IRPF 2022 – GENERALITAT DE CATALUNYA: ACOLLIDA INTEGRAL IMMIGRANTS

Mitjançant el projecte d’integració a immigrants, es realitzen entregues de béns o prestacions econòmiques de primera necessitat, ajudes de caràcter sanitari, etc… (despeses de mensualitats de lloguer, subministres, aliments, higiene personal, neteja de la llar, roba, sabates, material escolar, entre d’altres…) 

2. PERSONES EN SITUACIÓ D’EXTREMA VULNERABILITAT

PROJECTE: FEAD 2014-2020:  Amb el Projecte FEAD 2014-2020, es realitza l’ajuda humanitària, com entrega de bens de primera necessitat, com són els aliments. Els destinataris/es són aquelles persones que es troben en situació de pobresa.

PREVENCIÓ DE L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL: ajuts econòmics de primera necessitat-habitatge lloguer.

ATENCIÓ URGENT NECESSITATS BÀSIQUES: En aquest projecte trobem 4 tipologies d’ajuts: 

AJUT 1: ajuts econòmics de primera necessitat- subministres. 

AJUT 2: ajudes econòmiques productes sanitaris- odontologia 

a la compra de llibres / material escolar, despeses de l’AMPA. 

AJUT 3: entrega de targetes econòmiques per la compra d’aliments.

AJUT 4: Campanya per l’adquisició de vestuari infantil d’hivern. Targetes magnètiques per adquirir roba, calçat i altres elements de vestimenta personal (targetes decatlhon).

PRESTACIONS” LLAMAMINENTO AHORA + QUE NUNCA”: entregues de béns- kit higiene personal i familiar.

SUPORT EN LA PREVENCIÓ DE L’EXCLUSIÓ ESCOLAR EN TEMPS DE CRISI: ajuts econòmics per

IMG_20180509_105704@2x
ATENPRO@2x

ATENPRO

 

Aquest servei es basa en l’entrega d’un telèfon mòbil per aquelles dones víctimes de violència de gènere. Un mòbil en que Creu Roja Tortosa té la competència de citar a la usuària per fer l’entrega de l’aparell i la seva comprovació del GPS. Les usuàries venen derivades per l’administració pública, en aquest cas per Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre.

ALTRES SERVEIS SOCIALS

PROJECTES:

PRESTACIONS ”LLAMAMINENTO AHORA + QUE NUNCA”

Consisteix en les entregues de béns- kit higiene personal i familiar.

SUPORT EN LA PREVENCIÓ DE L’EXCLUSIÓ ESCOLAR EN TEMPS DE CRISI

Es realitzen ajuts econòmics per a la compra de llibres i/o material escolar, despeses de l’AMPA, etc.

ALTRES SERVEIS SOCIALS

 

PREVENCIÓ DE L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

Mitjançant aquest projecte ens assegurem que persones que es troben en un alt risc d’exclusió social/pobresa tinguin els ajuts econòmics per cobrir primeres necessitats, com l’habitatge i lloguer.

 

ATENCIÓ URGENT NECESSITATS BÀSIQUES

Aquest projecte consta de quatre tipus d’ajuts:

  • Ajuts econòmics de primera necessitat- subministres
  • Ajudes econòmiques productes sanitaris – odontologia
  • Entrega de targetes econòmiques per la compra d’aliments
  • Campanya per l’adquisició de vestuari infantil d’hivern.
altres serveis socials@2x
altres accions@2x

ALTRES ACCIONS

 

Convenis. Col·laboracions i convenis a destacar.

CREU ROJA I CAT SALUT (SERVEI CATALÀ DE LA SALUT): Ajudar a poder disposar de targeta individual sanitària.

CREU ROJA I ESCOLA FUTBOL SALA TORTOSA – SERVEIS AVICOLES CASALS: Amb aquest conveni de col·laboració, els nens i nenes en risc d’exclusió social, poden gaudir de l’activitat Esport en Valors.

 

Campanyes solidaries. Dues campanyes importants a destacar:

  • Recollida d’aliments local – Gran recapte
  • Campanya “Desayunos y meriendas con corazón” amb l’ajuda d’ALCAMPO SUPERMERCADOS.