El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) és un servei social bàsic no residencial que en coordinació amb l’Equip Bàsic d’Atenció Social de l’Ajuntament de Tortosa atén a aquelles famílies menors en situació de risc. El SIS s’organitza en 4 mòduls, en funció de la franja d’edat del menor i gestionats per les entitats Creu Roja Tortosa (0-3 anys), Atzavara-Arrels (16-18 anys), Espai Blanquerna (4-15 anys) i Servei de suport a famílies que treballen de forma integral i sistèmica.

El Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys té per objectiu avaluar i treballar les competència i habilitats parentals, el vincle emocional i la criança positiva, per fomentar l’apoderament de la família i evitar agreujar la situació de risc.

S’intervé en un espai acondicionat i adaptat de la Llar d’Infants de la Creu Roja, així com al medi exterior i als domicilis particulars. Es realitzen dinàmiques grupals de formació en àrees específiques de criança com la higiene, la salut, la nutrició,… i també un seguiment psicoterpèutic individualitzat i familiar.