CREU ROJA RESPON perquè la gent pugui superar situacions agudes o cròniques que posen en perill la seva vida. Tenir capacitats per afrontar l’emergència de diferents tipus i nivells en coordinació amb les autoritats competents en cada cas.

CREU ROJA RESPON a les persones per reduir comportaments arriscats, millorar la gestió de malalties i contribuir a millorar la salut.

CREU ROJA RESPON a les persones en risc de pobresa i exclusió perquè tinguin els recursos necessaris.

CREU ROJA RESPON a promoure la igualtat d’oportunitats i, d’aquesta manera, les persones d’aquest desavantatge poden reincorporar-se i accedir al mercat laboral en igualtat de condicions.

CREU ROJA RESPON a les persones que promouen la igualtat d’oportunitats educatives.

CREU ROJA RESPON actuant amb la inclusió social i la millora de la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables.