La formació de primera acollida té com objectiu respondre a les necessitats inicials de formació i informació de les persones estrangeres nouvingudes i catalanes retornades. Es tracta d’oferir 3 mòduls de formació per obtenir una certificació de coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya i promoure la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Els continguts es divideixen en tres mòduls: coneixements laborals, coneixement de la societat catalana i violència contra les dones, que juntament amb la certificació de coneixements del català fan possible l’obtenció del Certificat d’Acollida.